Electrified G80

ליהנות משקט גם בבטיחות
עם הסטנדרט הגבוה ביותר ביוקרה

מערכות הבטיחות של ג'נסיס Electrified G80

כשטכנולוגיות הבטיחות המתקדמות בעולם עוטפות אותך במהלך הנסיעה, אפשר ליהנות מהשקט של חוויית יוקרה חשמלית.

בטיחות

התפקיד של מערכות הבטיחות בג'נסיס Electrified G80, הוא לשמש כעין נוספת על הדרך, וכשצריך, להגיב מאית שניה לפניך כדי לשמור על נוסעי הרכב והולכי הרגל*. * מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות לגרוע מאחריות הנוהג לנהוג בבטיחות ובזהירות כמתחייב בהתאם לכל כללי הנהיגה על פי דין.
מערכות בטיחות

תכננו את מערכות הבטיחות בג'נסיס Electrified G80 כדי שיוכלו להגיב לכל סכנה בנסיעה בעיר, בכביש מהיר ובתמרוני חניה.

מערכות בטיחות

אור גבוה אדפטיבי

תאורת הדרך המתקדמת בטכנולוגיית LED של הג'נסיס Electrified G80, מאפשרת ראות מקסימלית ובטוחה.

* המערכות הנ"ל הינן מערכות עזר הפועלות בתנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין.