זיהום אוויר וצריכת דלק


נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן ולפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

נתוני צריכת דלק

GV70 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום אויר
GV70 Elegant NM 9.7 משולב 15
GV70 Premium 9.7 משולב 15
GV70 Luxury 9.7 משולב 15
GV70 Sport 9.9 משולב 15
G70 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום אויר
G70 Luxury 8.1 משולב 14
G70 Sport 8.8 משולב 15
G80 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום אויר
G80 Elegant 8.5 משולב 14
G80 Luxury 8.5 משולב 14
GV80 צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום אויר
GV80 Elegant 9.1 משולב 15
GV80 Luxury 9.1 משולב 15
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה, תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

נתוני צריכת חשמל

נתוני צריכת חשמל
Electrified G80
צריכת חשמל (וואט שעה/ק”מ)
טווח נסיעה חשמלית (ק”מ)
דרגת זיהום אויר
Electrified G80 Premium 191 520 1
Electrified G80 Luxury 191 520 1
נתוני צריכת חשמל
GV60
צריכת חשמל (וואט שעה/ק”מ)
טווח נסיעה חשמלית (ק”מ)
דרגת זיהום אויר
Electrified G80 Premium 191 520 1
Electrified G80 Luxury 191 520 1
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה, תקן EC715/2007

**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009