זיהום אוויר וצריכת דלק


נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן ולפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

נתוני צריכת דלק
דגם צריכת דלק בליטרים ל-100 ק”מ* דרגת זיהום אויר
GV70 Sport 9.7 משולב 15
GV70 Luxury 9.8 משולב 15
GV70 Elegant 9.8 משולב 15
G70 Sport 8.8 משולב 15
G70 Luxury 8.1 משולב 14
GV80 Luxury 9 משולב 15
GV80 Elegant 9 משולב 15
G80 Elegant 8.5 משולב 14
G80 Luxury 8.5 משולב 14
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקות מעבדה, תקן EU 2017/1151

**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009